Ikke et traditionelt skema

Hos os sammensætter vi dine ugentlige timer så det bliver den bedst mulige kombination af:

  • De emner/det indhold der interesserer dig
  • Målsætning fra din uddannelsesplan
  • Varierende andet indhold, eks. motion, madlavning mv.
  • Pauser & frokost

Der er altså ikke at traditionelt skema som du skal følge, men det laves i samarbejde mellem den unge og den unges vejleder. 

Som udgangspunkt skal alle unge STU’ere have 21 timer ugentligt. I nedenstående eksempel kan finde inspiration til hvordan de timer kan fordeles. 

Det skal give mening

Det er vigtigt at den unge føler at indholdet og timefordelingen giver mening for ham/hende.
Nogle ting SKAL der arbejdes med, men det kan alt sammen individualiseres og tilpasses ud fra behov, interesse og niveau. 

Eksempler på dette kunne være:

  • Mødetiden kan omlægges så man møder senere og får senere fri.
  • Hvis man har brug for hyppigere pauser, kan dette skemalægges.