COVID-19 INFORMATION: Vi har igen åbent som normalt med adgang for drop-in kunder uden forudgående aftaler. Vi glæder os til at se jeres smil igen!

Ikke et traditionelt skema

Hos os sammensætter vi dine ugentlige timer så det bliver den bedst mulige kombination af:

  • De emner/det indhold der interesserer dig
  • Målsætning fra din uddannelsesplan
  • Varierende andet indhold, eks. motion, madlavning mv.
  • Pauser & frokost

Der er altså ikke at traditionelt skema som du skal følge, men det laves i samarbejde mellem den unge og den unges vejleder. 

Som udgangspunkt skal alle unge STU’ere have 21 timer ugentligt. I nedenstående eksempel kan finde inspiration til hvordan de timer kan fordeles. 

Det skal give mening

Det er vigtigt at den unge føler at indholdet og timefordelingen giver mening for ham/hende.
Nogle ting SKAL der arbejdes med, men det kan alt sammen individualiseres og tilpasses ud fra behov, interesse og niveau. 

Eksempler på dette kunne være:

  • Mødetiden kan omlægges så man møder senere og får senere fri.
  • Hvis man har brug for hyppigere pauser, kan dette skemalægges.