Eksempler på indhold:

  • Kendskab til forskellige virksomhedstyper og jobfunktioner
  • Kendskab til relevante uddannelser og -steder
  • Forskellige ansættelsesformer og støttemuligheder
  • Jobsøgning og CV
  • Uskrevne regler og adfærd på arbejdspladsen/uddannelsesstedet
  • Forberedelse og opfølgning ifm. specifikke praktikforløb