Hvad er tilbud jf. LAB?

Individualisterne er et beskæftigelsesrettet tilbud og kan efter visitering og i samråd med Jobcenter, sammensættes i individuelle forløb jf. Lov om aktiv beskæftigelsesindsats, der har til formål at støtte, skabe eller styrke en tættere tilknytning til arbejdsmarkedet eller uddannelse.

Vores tilbud er primært rettet mod personer med Autisme Spektrum Forstyrrelse og tilstødende problematikker, med interesse inden for IT. Vi bestrider stor erfaring med IT-fagkundskaber og det socialpædagogiske arbejde med borgere med ASF samt lignende problematikker.

Hvad kan vi gøre?

Vores tværfaglige kombination hos Individualisterne gør vores virksomhed og tilbud unikt, da vi kan tilbyde en helhedsorienteret indsats, hvor vi er i stand til at tage hånd om hverdagens komplekse problemstillinger og samtidig bringe den enkeltes forudsætninger og kompetencer i spil, i forhold til at begå sig på en arbejdsplads eller uddannelse.

I forløbet arbejdes målrettet og over tid på at afklare, afdække og udvikle borgerens personlige, sociale og arbejdsmæssige kompetencer.

  • Arbejdskompetencer – herunder arbejdseffektivitet, indlæring, koncentration, planlægning og tilgang samt fuldførelse af de stillede arbejdsopgaver.
  • Personlige kompetencer – som mødestabilitet, selvstændighed, omstilling, ansvarlighed og økonomisering af egne ressourcer.
  • Sociale kompetencer – som samarbejde, spørge om og modtage hjælp, formidle til andre, social interaktion med andre mv. ift. at indgå på en arbejdsplads eller uddannelse.