Hvad er Individualisterne?

Individualisterne er et beskæftigelsesorienteret tilbud, primært tiltænkt mennesker med Autisme Spektrum Forstyrrelser (ASF) eller tilstødende problematikker, der målretter tilbud om beskæftigelse, aktivitet og samvær samt Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) og undervisning, primært inden for IT.

Der er mange mennesker, der har en diagnose inden for ASF eller lignende, med ressourcer og kompetencer, som de har svært ved at komme ind på arbejdsmarkedet med. Vi vil gerne være med til at sætte disse kompetencer og ressourcer i spil og udvikling.

Vision

Vores vision er: “Alle har ret til indhold i hverdagen”. Derfor lægger vi stor vægt på at alle tilbud og forløb bliver individuelt tilrettet, ud fra den enkeltes ønsker og behov. Vi har fokus på tæt samarbejde og dialog med den enkelte, ligesom vi tager udgangspunkt i den enkeltes ressourcer, interesser og motivation.