Indsigt er en afdeling af Individualisterne der tilbyder socialpædagogisk støtte efter servicelovens §76 & §85.

Fasanvænget er en afdeling under individualisterne. Fasanvænget er et alternativ til et traditionelt botilbud for unge med særlige behov, der har behov for støtte.