Hvad tilbyder individualisterne?

Vi har en række forskellige tilbud indenfor beskæftigelse og støtte

STU

UDDANNELSE INDENFOR IT

En STU er en særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse for unge under 25 år der ikke har mulighed for at gennemføre en almen ungdomsuddannelse.

§104

Aktivitet & samvær

§104 er for mennesker med betydelig nedsat arbejdsevne, der stadig har glæde af at have noget at stå op til og andre mennesker at være sammen med.

§85

Støtte i eget hjem

§85 er for unge og voksne der har behov for kontinuerlig hjælp til at leve et selvstændigt liv i egen bolig.

VI HAR LØBENDE OPTAG PÅ VORES STU

Er du nysgerrig omkring hvad det vil sige at gå på STU hos os?

Samarbejdspartnere

Vi fungerer bedst med gode relationer, og det samme gælder for os.
En håndfuld af de unge mennesker vi har i vores beskæftigelsestilbud, bor i henholdsvis Selvbo & Indbo.
Det giver mulighed for at lave en mere helhedsorienteret pædagogisk indsats, når man kan arbejde tæt sammen omkring den unge. 

For Sportigan Klub & Erhverv gør det sig gældende ved at de har en række opgaver som de udfører for deres kunder, som vi tager del i, i det omfang som giver mening for os. Ligeledes har vores unge mennesker mulighed for at prøve sig af indenfor butikslivet.

SELVBO

BO- & STØTTETILBUD

INDBO

BO- & STØTTETILBUD

SPORTIGAN KLUB & ERHVERV

KOMMERCIEL SPORTSFORRETNING