Hvad er Fasanvænget?

Fasanvænget er et villahus, hvor de unge bor med selvstændig lejekontrakt på eget værelse med fælles køkken, baderum og toiletter. Der kan bo op til 5 unge i huset og henvender sig til unge der ikke er helt klar til at bo alene ude i egen lejlighed eller til den unge som har boet hjemme, hos plejeforældre, eller den unge som gerne vil løsrive sig fra institution, hvor der er behov for at få skabt synlighed over den unges fremtidige støttebehov, ressourcer og udviklingspotentiale, i forhold til at få skabt de bedste forudsætninger og bevidsthed om, hvad der kræves for den unge.

Her arbejdes intens og helhedsorienteret på at udvikle og afklare den unges kompetencer i forhold til at skabe de bedste forudsætninger til en så selvstændig livsførelse som muligt. Vores faglige indfaldsvinkler og tilgange der benyttes i det daglige, er bl.a. en løsrivning fra tanken om den traditionelle institutionalisering, til den mere familiære indfaldsvinkel, med positive menneskelige aspekter.

Et menneskesyn hvor der tænkes, at alle mennesker er noget værd, den anerkendende tilgang i form af de daglige signaler om, at vi vil dem, at de er gode nok, en kognitiv pædagogisk tilgang hvor udviklingen bygges op i små elementer, de motiverende samtaler, og så vil én til én- kontakten også blive prioriteret højt.

Vi har valgt netop denne tilgang og metode, fordi vi gennem flere års erfaringer nu ved, at det er den vej vores unge mennesker får mest succes videre i livet. Ved at se mennesker i øjenhøjde og med respekt, opnås en gensidig tillid, hvor der åbnes bedst op for tanker og spekulationer for mennesker, der ikke altid har haft den nemt, som ikke altid er blevet forstået, men som nu vil indse, at de er noget værd som mennesker. De får et selvbillede, hvor de indser, at de har en fremtid med muligheder. – Det er det vi stræber efter.

 

Udslusning i egen bolig

Når den unge er klar og motiveret for at flytte helt i egen bolig, støtter vi i hele processen, omkring det at finde en økonomisk forsvarlig bolig, flytning og hvad der skal til for at give den unge den bedst mulige start på “det nye liv”. I forløbet har vi afklaret i hvilket omfang den fremtidige støtte skal omhandle og har ved behov og efter aftale, mulighed for at yde ekstern støtte i den nye bolig.

Tidsperspektivet i forløbet kan variere. Efter 4-6 mdr. udarbejdes der en længerevarende udviklingsplan, hvor støtten målrettes den enkeltes behov. På sigt udarbejdes en plan over endelig udslusning f.eks. til egen bolig.