Hvad er ASF?

Et usynligt handicap, der kan give vanskeligheder, både i privatliv og arbejdsliv, men som bestemt ikke betyder, at man ikke har evner og udviklingspotentiale og kan bidrage med noget værdifuldt på arbejdsmarkedet.

Det ordinære arbejdsmarked stiller ofte store krav om fleksibilitet og omstillingsevne, teamwork, overblik, højt tempo og at man er god til at sælge sig selv mv.

Individualisternes mange års erfaring, både med ASF og med IT gør, at vi er overbeviste om, at mennesker med ASF har mange kvaliteter, ressourcer og kompetencer – bl.a. inden for IT.

Ofte ligger de personlige interesser eller “særinteresser” her, som er motivationsgivende for den enkelte og kan bidrage til udvikling af spidskompetencer og stor viden og kunnen inden for afgrænsede områder.

Vores mål er, at give mennesker med ASF mulighed for indhold i hverdagen – at hjælpe til at sætte netop disse kvaliteter og ressourcer i spil, så den enkelte oplever værdi og opnår meningsfuld beskæftigelse og indhold i hverdagen.

Vanskeligheder, der ofte er forbundet med ASF:

 • Eksekutive funktioner (planlægning, overblik…)
 • Sansemæssige forstyrrelser (lyde, lys, lugt, smag…)
 • At afkode sociale normer og nonverbale signaler
 • Kommunikation, ansigtsudtryk og kropssprog
 • At forstå sociale sammenhænge
 • Abstrakt, empatisk tænkning og forestillingsevne

Styrker, der ofte er forbundet med ASF:

 • Detaljeorienterede
 • Visuelt stærke
 • Pligtopfyldende og pålidelige
 • Gode evner for teknik, logik og konkreter
 • Præcision og grundighed
 • Vedholdende
 • Rutineprægede opgaver og procedurer
 • Flair for tal og facts
 • Analytisk sans