Hvad er §104?

Et aktivitets- og samværstilbud har til sigte at opretholde eller forbedre personlige færdigheder og livsvilkår og kan være et alternativ til beskyttet beskæftigelse.
Som udgangspunkt er der ikke tale om egentlig beskæftigelse eller lønnet arbejde, men at give borgeren mulighed for at komme hjemmefra og deltage i sociale aktiviteter og gøremål.

Individualisterne har tilknyttet både pædagogisk og faguddannet personale, som kan skabe strukturerede og trygge rammer, der tager hensyn til den individuelle borgers ønsker og behov. Personalet tilbyder endvidere støtte og vejledning af borgeren i personlige og sociale såvel som beskæftigelsesmæssige forhold. Desuden er målet at øge livskvaliteten for den enkelte. Livskvalitet handler om respekt, selvbestemmelse, værdighed – Alle har ret til Indhold i hverdagen.

Paragraf

Lov om Social Service §104:

“Kommunalbestyrelsen skal tilbyde aktivitets– og samværstilbud til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer til opretholdelse eller forbedring af personlige færdigheder eller af livsvilkårene.”