Hvad er Indsigt?

Indsigt er et af Individualisternes tilbud om socialpædagogisk støtte jfr. Servicelovens §76 & §85. Støtten henvender sig primært til mennesker med ASF, mennesker med psykisk funktionsnedsættelse, samt særlige sociale problemstillinger, der har behov for støtte til at kunne bo i egen bolig og mestre egen livssituation.

Indsigt tager afsæt i, at relationen er det bærende element i arbejdet med mennesket og det er i relationen at mulighederne åbnes og udvikling for den enkelte kan skabes.

Vi ser mennesker som individuelle og forskellige, hvorfor det også er individuelt og forskelligt hvad der giver mening for den enkelte.

Menneskers adfærd kan til tider vække opsigt og undren for andre, vi anskuer at der i enhver adfærd, ligger en positiv hensigt og oplever at det til tider kræver en tilsidesættelse af synet på adfærden, for at kunne se det enkeltes menneskes ressourcer og potentiale.

Vi arbejder ud fra en forsøgs og udviklingstilgang, der betyder at virker det, gør vi mere af det – virker det ikke, så prøver vi noget andet.

Vores sigte er at udvikle personlige-, sociale- og andre færdigheder, i forhold til at opnå så selvstændig og aktiv deltagelse i eget liv, som muligt.

Støtten kan eksempelvis bestå af:

• Støtte og vejledning i forhold til strukturering af dagligdags og personlige gøremål
• Støtte til økonomi, herunder budgetlægning
• Samtaleforløb og støtte til erfaringsdannelse, herunder forståelse af egne ressourcer og barrierer, refleksioner over hverdagens krav, udfordringer og forventninger
• Fællesspisning samvær og aktiviteter med andre unge
• Støtte ifm. møder eller aftaler på kommune, læge, psykiater, misbrugscenter mv.
• Skabe og opretholde sociale relationer og netværk
• Vejledning og støtte ift. personlig hygiejne
• Støtte og vejledning ift. kost, motion og sundhed, herunder hjælp til planlægning af kost og indkøb
• Vejledning og støtte ift. fritid
• Støtte til oprettelse og brug af NemID, forståelse og brugen af øvrige digitale selvbetjeningsløsninger
• Støtte til at komme i uddannelse eller beskæftigelse, og-/eller fastholdelse heraf

Individualisterne har et bredt korps af uddannede og erfarne socialpædagogiske vejledere og er leveringsdygtige i en særdeles professionel og kompetent støtte.