Det er vigtigt at prøve tingene på egen krop

For STU elever vil et praktikforløb på andre uddannelser eller arbejdspladser være en naturlig del af deres samlede forløb hos os. For mange vil det være svært at forestille sig hvordan det er at være på en given arbejdsplads eller uddannelse før man selv har prøvet det.

Vi hjælper med at tilrettelægge praktikkerne så alle parter får den bedst mulige oplevelse. Det kan f.eks. være ved:

  • At forberede praktikværten på hvilke behov og/eller udfordringer eleven har,
  • At forberede eleven på hvilke arbejdsopgaver han/hun skal deltage i,
  • At hjælpe med strukturering af praktikforløbet,

Efter praktikken bliver der evalueret på det samlede forløb, herunder (men ikke begrænset til):

  • Hvad fungerede og hvad fungerede ikke,
  • Kan der justeres på noget så det går bedre eller anderledes,
  • Kunne eleven indgå socialt med de øvrige,
  • Hvor meget kunne eleven klare selvstændigt og hvad skulle han/hun støttes i

Eksempler på mål ifbm. praktik:

  • Øget indsigt ift. muligheder
  • Øget selvindsigt ift. støtte- og udviklingsbehov
  • Afprøve sig selv f.eks. ift. økonomisering af egne ressourcer