Eksempler på mål:

  • Øget indsigt ift. muligheder
  • Øget selvindsigt ift. støtte- og udviklingsbehov
  • Afprøve sig selv f.eks. ift. økonomisering af egne ressourcer