Selvstændighed i eget hjem

Bo undervisning er en fast del af et STU forløb. Det betyder ikke nødvendigvis at du skal lære at lave mad, hvis du kan det i forvejen, eller bruge netbank hvis du i forvejen gør det. Men det betyder at vi som minimum skal afklare hvad de unge kan selvstændigt, med støtte eller ikke kan. Herefter laves der nogle mål for den unges udvikling specifikt indenfor dette område. 

Typisk er bo undervisning en god måde at få forhåndskendskab til at bo for sig selv, men det kan også være et støttende element hvis den unge allerede er flyttet hjemmefra. Målene kan sagtens være i overensstemmelse med det der fylder på hjemmebanen, og vil også typisk give mest mening for den unge at arbejde med, hvis det er noget man han/hun kan se en anvendelse af privat. 

Eksempler på indhold i undervisningen:

  • Ernæring og hygiejne
  • Økonomi og forbrug i daglig husholdning
  • Digitale selvbetjeningsløsninger, NemID mv.
  • Planlægning, indkøb og tilberedning af daglige måltider
  • Tøjvask og rengøring
  • Boformer
  • Håndtering af personlige papirer
  • Indkøb af tøj mm.
  • Kontakt til egen læge, tandlæge, frisør mm.
  • Fritidsliv