Indhold i undervisningen:

  • Ernæring og hygiejne
  • Økonomi og forbrug i daglig husholdning
  • Digitale selvbetjeningsløsninger, NemID mv.
  • Planlægning, indkøb og tilberedning af daglige måltider
  • Tøjvask og rengøring
  • Boformer
  • Håndtering af personlige papirer
  • Indkøb af tøj mm.
  • Kontakt til egen læge, tandlæge, frisør mm.
  • Fritidsliv