Viden om samfund og samtale

Udover det fagspecifikke indhold, så er det vigtigt at de unge lærer om de ting som bevæger sig udenom vores egen lille boble, da det jo gerne har indflydelse på vores gøren og laden. 

Rent praktisk har vi valgt at gøre dette ved brug af de aktuelle nyheder. Vi har flere gange ugentligt samling hvor vi eks. nyhederne eller andre kulturrelevante udsendelser, for derefter at diskutere indholdet af dette. Det er medvirkende til at styrke elevens samtalekundskaber og meningsdannelse. 

Men som så meget andet på en STU, er indholdet her også individuelt tilpasset og afmålt.

Eksempler på indhold:

Eleven skal, i videst muligt omfang, udvikle forudsætninger for kritisk tænkning og for at danne eget værdigrundlag.

  • Ungdomsmiljø og -kultur
  • Indblik i forskellige religioner
  • Politiske forhold
  • Det offentlige system
  • Kendskab til rettigheder og pligter som borger
  • Kulturelle oplevelser og traditioner
  • Demokratiske processer
  • Medier – informationssøgning – oplysninger – etik
  • Lokalsamfund