At fremme selvværd, øget grad af selvbestemmelse og mulighed for at tage ansvar i eget liv. At øge elevens mulighed for at forstå og agere i forskellige sociale sammenhæng samt kommunikere egne ønsker og behov.

Eksempler på indhold:

  • Arbejde med personlige mestringsstrategier
  • Bevidsthed om personlig fremtræden
  • Samtaleteknikker og formål med samme – herunder small talk
  • Kropssprog og adfærd
  • Konflikthåndtering
  • Aflæsning af sociale og kommunikative koder
  • Stressforståelse og stresshåndtering