Logo

Et logo kan være mange ting og se ud på mange måder. Et logo skal være en visuel håndsrækning til potentielle kunder og købere, som giver dit navn og brand genkendelighed.

Desuden er det vigtigt at et logo kan fungere på mange forskellige platforme. Det skal typisk bruges på alt fra brevhoveder til hjemmesider, og det skal være genkendeligt både i store og små størrelser.

Der skal gøres en masse overvejelser, og det kan være en svær øvelse at skabe en digital og visuel identitet. Men det står vi naturligvis til rådighed for at hjælpe med.

Trykte medier

Som virksomhed, forening eller anden erhvervsdrivende er det vigtigt at lave reklame på alle de platforme man kan udkomme på.
I denne tid fokuserer de fleste på at være online tilgængelige, og negligerer de trykte medier. Men der kan være mange grunde til at have noget på tryk, klar til at uddele til jeres interessenter. 

Det kan f.eks. være i forbindelse med messer, åbent-hus arrangementer, ifm. gode tilbud eller husstands omdelinger af et konkret produkt/emne.

Derfor er det vigtigt at ens trykte medie har et skarpt budskab og vækker interesse hos slutbrugeren.

Et trykt medie kunne være:

  • Flyers
  • Brochurer
  • Visitkort
  • Roll-up