Eleven skal, i videst muligt omfang, udvikle forudsætninger for kritisk tænkning og for at danne eget værdigrundlag.

Eksempler på indhold:

  • Ungdomsmiljø og -kultur
  • Indblik i forskellige religioner
  • Politiske forhold
  • Det offentlige system
  • Kendskab til rettigheder og pligter som borger
  • Kulturelle oplevelser og traditioner
  • Demokratiske processer
  • Medier – informationssøgning – oplysninger – etik
  • Lokalsamfund