FASANVÆNGET

Fasanvænget er en afdeling under Individualisterne, der både tilbyder SEL §85 i selvstændige boliger og i deres eget fælles hus

Fasanvængets hus er et alternativ til traditionelt botilbud og henvender sig til unge, der ikke er helt klar til at bo alene i egen lejlighed, eller til unge, som har boet hjemme, hos plejeforældre eller andet, hvor der er behov for at få skabt synlighed over den unges fremtidige støttebehov, ressourcer og udviklingspotentiale, i forhold til at få skabt de bedste forudsætninger og bevidsthed om, hvad der kræves ifm. fremadrettet voksenliv.

Tidsperspektivet i forløbet kan variere, afhængigt af den enkeltes behov, men som udgangspunkt fra 6 måneder og op efter. Der udarbejdes efter 3-4 måneder en længerevarende udviklingsplan, hvor støtten målrettes den enkeltes behov. På sigt udarbejdes en plan over endelig udslusning, f.eks. til egen bolig med støtte, som også tilbydes i vores regi.

Målgruppe

Målgruppen er fortrinsvis unge/voksne mennesker med en diagnose indenfor autismespektret eller beslægtede diagnoser og problematikker.

Fasanvænget, er beliggende på Fasanvænget 5, i et roligt villakvarter i Slagelses vestlige del. Villaen er på 209 m2 og er i to etager med 5 separate værelser på ca. 15 m2, 3 store badeværelser, stor fælles stue, køkken og bryggers.
Derudover tilhørende stor have, der rummer en masse muligheder for udendørs aktivitet og samvær.