PERSONLIG OG LÆRINGSRETTET VEJLEDNING

Formålet er at den enkelte elev opnår bevidsthed om egne ressourcer, muligheder og udviklingspotentialer