IT Linje

Formålet er at give den enkelte elev en bred helhedforståelse af forskellige IT-løsninger og koncepter.
Samt opbygge forståelse af hvad kunder forventer i erhvervslivet.