Individ & samfund

Formålet er at forberede den enkelte elev til deltagelse, medansvar, med rettigheder og pligter, i eget liv og i omverden.