Bevægelse, Sundhed & Trivsel

Formålet er at fremme elevens forståelse for sammenhæng ml. fysisk aktivitet,
varieret kost og stabil døgnrytme ift. øget fysisk og psykisk velvære. mhp. at blive i stand til at træffe gode valg.