AUTISME SPECTRUM FORSTYRRELSE

Autisme Spektrum Forstyrrelse (ASF) er en livslang udviklingsforstyrrelse der påvirker den enkeltes måde,
at kommunikere med og relatere sig til omverden på